به یک نفر لیسانس معماری مسلط بر ۳Dmax ترجیحا با سابقه کار طراحی داخلی جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم.

تلفن: ۳۷۶۴۰۵۴۵