به همکاری تعدادی کارشناس فروش با حقوق ثابت ۸۰۰ هزار تومان + پورسانت عالی جهت کار در پخش زاگرس واقع در کرمان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۶۴۲۰۸۲۰۰