ماشین سازی مومنی در اصفهان به نیروی خانم و آقا جهت مونتاژ تابلو برق و مونتاژ برد الکترونیک با حداقل ۳ سال سابقه کاری نیازمند است.

تلفن: ۰۹۱۳۲۰۱۳۰۵۴ – ۳۳۸۶۸۱۹۳