دفتر پخش لوازم بهداشتی و ساختمانی صدرا واقع در شیراز به یکنفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر با فن بیان بالا نیازمند است.

آدرس: صدرا فاز یک

تلفن ثابت: ۳۶۴۱۲۳۶۴

تلفن همراه: ۰۹۳۳۱۴۹۱۵۴۶