به کارگر ساده آقا با سابقه کار در فروشگاه مبلمان در استان البرز نیازمندیم.

تلفن : ۳۷۱۸۲۱۰