به یک صندوقدار آقا یا خانم جهت کار در رستوران نان و نمک در لاهیجان نیازمنیدم.

شماره تماس: ۰۹۲۱۱۹۶۶۲۸۱