صنایع غذایی بدر از تعدادی راننده با خودرو و وانت مسقف جهت پخش مویرگی در تهران و کرج دعوت به همکاری می نماید.

انبار : رباط کریم

تلفن : ۵۶۳۹۲۹۸۹