به یک کارمند اداری خانم با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و آشنا به نرم افزار arcgis جهت همکاری در قم نیازمندیم.

ساعت کاری : از ساعت ۷ الی ۱۴

شهرمحل سکونت: شهر قم

حقوق پایه:حداقل حقوق کار

شماره تلفن: ۰۹۲۱۷۰۳۳۹۴۷

ساعات تماس: ۱۷ الی ۲۰

ایمیل: armanafrand@yahoo.com