یک نفر آقا با مدرک کارشناسی کشاورزی و یا دامپروری با سابقه کار مرتبط و آشنا به امور کشاورزی جهت کار در شهر قم نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۳۵۲۷۲۰۰۹۶

ایمیل: amirkazemi64@yahoo.com