به همکاری یک نفر نگهبان (آقا ) متاهل جهت نگهبانی در یک کارخانه بتن واقع در تبریز نیازمندیم.

شرایط و مزایا : ( حقوق طبق قانون کار + بیمه )

شرایط : ( ترجیحا ساکن در منطقه طالقانی -دارای گواهی عدم سوء پیشینه و کارت سلامت )

(واقع در آخر طالقانی – جاده ورزشگاه )

تلفن : ۰۹۱۴۳۱۰۳۲۷۵