شرکت پارس تجارت در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:

  1. راننده دارای نیسان مسقف، ۲ نفر جهت پخش مواد غذایی
  2. حسابدار خانم

تلفن: ۳۳۳۴۲۱۹۹