آژانس ملت واقع در یزد به همکاری تعدادی راننده با اتومبیل ۹۱ به بالا و با گواهینامه B2 با کارکرد بالا نیازمند است.

 

تلفن : ۳۷۲۰۳۰۳۰, ۰۹۱۳۵۱۲۳۹۰۱
.
.
انواع مشاغل خانگى