به همکاری دو نفر صندوقدار خانم آشنا به نرم افزار پیشرو جهت کار در یک هایپر مواد غذایی واقع در محدوده نعل اسبی یزد نیازمندیم.

(حقوق طبق قانون کار + بیمه)

آدرس : محدوده نعل اسبی

تلفن : ۰۹۱۳۴۵۲۴۹۲۵