هایپر میوه کیانپارس در خوزستان جهت تکمیل کادر خود به نیروی ذیل نیازمند است :

  • صندوقدار خانم
  • نیروی مجرب مسلط به فروش سبزیجات آقا یا خانم
  • نیروی ساده آقا یا خانم

تلفن : ۰۹۱۶۶۴۴۷۱۵۴