به منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت همکاری بصورت تمام وقت در اصفهان نیازمندیم.

ساعت کاری: ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۲۰

محل کار: ارگ جهان نما

تلفن: ۰۹۱۳۷۲۶۸۲۰۹ – ۳۲۱۲۱۰۸۶