به یکنفر راننده کامیونت ۶ تن با گواهینامه مرتبط و با ضامن مرتبط (بدون نیاز به خودرو) در کرج و فردیس البرز نیازمندیم.

ساعت تماس ۹ الی ۱۴ است.

تلفن ثابت: ۳۶۶۷۰۸۸۸