به همکاری کارشناس آزمایشگاه ، کاردان و کارشناس صنایع غذایی و یا شیمی ترجیحا بدون سابقه کار ، با تونایی انجام مکالمات و یا مکاتبات اداری به زبان انگلیسی جهت کار در گیلان نیازمندیم.

ارسال رزومه به ایمیل : nemtea.qc@gmail.com