به یک نفر اپراتور خانم آشنا به تایپ کامپیوتر جهت کار در شیفت صبح با بعد ازظهر آژانس ( بصورت چرخشی) در همدان نیازمندیم.

ساعت کاری : ۷ صبح الی ۱۳:۳۰ یا ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰

بدون تعطیلی  __    تماس : ۱۸۲۸