کارخانه مواد غذایی واقع در البرز به یکنفر کارمند آقا با تجربه کافی با مدرک تحصیلی کارشناسی و مسلط به کامپیوتر جهت امور اداری ترابری و تعمیرات با شرایط ذیل نیازمند است:

شرایط: با حداقل ۳ سال سابقه کار، با حداکثر سن ۳۵ سال

تلفن ثابت: ۰۲۶۳۶۳۳۸۵۲۹