به مهندس ساخت و تولیدحداقل با ۳ سال سابقه کار ماشین سازی آشنا به Catia در تهران نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۲۱۹۴۹۲۱۸

شرق تهران