به پیک موتوری با گواهینامه جهت فست فود در تهران نیازمندیم.

کرایه – پورسانت – غذا

تلفن : ۲۲۹۶۵۶۳۷