به یک نفر خانم جهت بسته بندی پوشاک نیازمندیم

 

تلفن ثابت :
۰۲۱۵۵۳۲۷۸۲۲
تلفن همراه :
۰۹۱۲۳۲۰۲۶۹۴