شرکت ماسترفوده به همکاری با حسابداران با تجربه و یا فارغ التحصیل شده از دانشگاههای معتبر کشور در تهران نیازمند است.

شرایط :
آشنا به سیستم های حسابداری فروش انبار بها تمام شده، صورت های مالی
حداقل ۲ سال سابقه کار
فعال، پیگیر و با انگیزه

ایمیل ارسال رزومه : hr@masterfoodeh.com