کارگاه نقاشی میناکاری واقع در همدان به یک کارگر ساده خانم نیازمند است.

مراجعه حضوری

تلفن : ۰۹۱۸۹۰۲۲۴۹۹ –  – ۰۹۳۰۱۸۹۰۸۴۳