به همکاری یک نفر انباردار (مرد ) با ضامن معتبر و یک نفر (خانم ) با روابط عمومی بالا و یک نفر حسابدار حرفه ای جهت کار در تالاری واقع در سیرجان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۳۰۵۰۲۰۲۲