به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر در قم نیازمندیم.

آدرس: عطاران، نرسیده به عطاران ۹، پلاک ۸۸۸

تلفن: ۳۲۹۰۸۰۳۱