یک فروشگاه کالای خواب واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یک صندوقدار تمام وقت خانم آشنا به برنامه هلو و با سابقه کار نیازمند است.

تلفن: ۰۹۱۹۹۷۰۴۷۳۷ – ۳۲۹۱۷۵۰۵