به همکاری یک نفر سر آشپز ماهر و مجرب با حقوق مناسب و بیمه جهت کار در قزوین نیازمندیم.

ساعت تماس : ( ۹ صبح الی ۱۱ )

تلفن : ۳۳۳۴۲۳۷۸ – ۰۲۸