به یکنفر حسابدار خانم بصورت تمام وقت جهت بازار کابینت در کمالشهر البرز نیازمندیم.

تلفن ثابت: ۳۴۷۲۴۰۰۱

تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۲۷۳۲۱۱