شرکت معتبر صنعت چاپ در تهران به منشی خانم با روابط عمومی بالا نیازمند است.

محدوده یوسف آباد

تلفن : ۸۸۳۳۳۶۲۷ – ۸۸۳۳۳۵۶۹