به تکنسین برق و مکانیک جهت نگهداری و تعمیرات موتورخانه برج های مسکونی و همچنین تجهیزات کارگاه های ساختمانی  در تهران نیازمندیم.

ارسال رزومه به : buildmanager1395@gmail.com

فکس: ۲۲۶۵۸۱۶۱