به همکاری ۲ نفر کارگر ساده ،با( حقوق ماهیانه ۱ م ) و با جای خواب ، ناهار و شام و یک نفر فروشنده (خانم ) جهت کار در نان فانتزی واقع در هرمزگان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۳۶۳۲۸۲۳۶۱