به یک راننده با پیکان وانت جهت پخش مواد غذایی با حقوق ماهیانه ۱/۲۰۰ میلیون در همدان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۲۱۶۶۲۸۰۳۲