کارخانه شمالیت در مازندران جهت تکمیل کادر نگهبانی خود از دو نفر آقایان بازنشسته دارای توانایی جسمانی کامل و ضامن معتبر و مقیم شهرستان ساری، نکا و حومه دعوت به همکاری می نماید.

تلفن: ۰۲۱۸۸۸۴۴۹۲۲