به یک راننده پایه یک با سابقه کار با کامیون ۹۱۱ در قم نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۷۴۷۲۲۱۰