مشاور املاک واقع در کرج به یکنفر نیروی خدماتی خانم نیازمند است.

آدرس: عظیمیه

تلفن ثابت: ۳۲۵۶۶۰۵۹ – ۳۲۵۶۶۰۲۷

تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۰۲۴۸۴