از افراد واجد شرایط جهت همکاری در اصفهان دعوت به عمل می آوریم:

  1. حسابدار: خانم با مدرک لیسانس از دانشگاه معتبر- با سرویس رفت و برگشت جهت ساکن شاهین شهر– محدوده شهرک صنعتی محمودآباد
  2. بازاریابی اینترنتی: وارد به CSS

تلفن: ۳۳۸۰۷۰۷۲