یک انبار عمده فروشی پارچه واقع در اصفهان به یکنفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر نیازمند است.

آدرس: محدوده بازار

مزایا: حقوق ۷۰۰ تومان

تلفن ثابت: ۳۲۲۰۵۹۲۵

تلفن همراه: ۰۹۳۰۷۴۶۰۱۵۱