شرکت خوبان نوش سپاهان (خوئی و کافی کولا) در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است:

  1. کارشناس برق: آقا
  2. کارگر ساده: خانم و آقا- سیکل به بالا

تلفن: ۳۵۲۴۹۴۸۲- ۰۹۳۹۲۰۷۴۳۶۰- ۰۹۳۰۱۵۵۴۹۸۷