به یک منشی مسلط به کامپیوتر در شکوهیه قم نیازمندیم.

ساعت کاری: ۷ ساعت در روز با ۵ روز کاری در هفته

تلفن: ۰۹۲۱۷۸۴۱۴۰۵