قنادی نگاه واقع در قم به چند نیرو جهت فروشندگی نیازمند است .

نشانی : انتهای خیابان انقلاب ، ابتدای خیابان کلهری

تلفن : ۳۷۲۲۴۴۴۰ – ۰۲۵ و ۰۹۱۲۳۵۱۵۹۱۶