به یکنفر منشی (کارپرداز) جهت کار در دفتر دکوراسیون داخلی واقع در شیراز نیازمندیم.

آدرس: بلوار مطهری جنوبی، خیابان گلشن، کوچه ۷

تلفن: ۰۹۱۷۳۳۹۹۲۵۸