فست فودی واقع در کرج به یکنفر کارگر آقا نیازمند است.

شرایط: با جای خواب

آدرس: محدوده کردان

تلفن: ۰۹۱۲۸۶۶۲۶۹۰