کارگر ساده یا نیمه ماهر آقا جهت کابینت MDF در کرج نیازمندیم.

آدرس: خیابان پیک

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۹۲۰۲۸