به نیروی فنی نیمه ماهر جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک واقع در محدوده امام خمینی اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۳۳۶۸۶۷۵۲