به ۴ نفر کارمند خانم با شرایط زیر در اصفهان نیازمندیم:

  1. کارمند اداری
  2. کارمند حسابداری
  3. کارمند فروش
  4. طراح سایت

تلفن: ۰۹۱۳۱۰۴۹۶۳۶ – ۳۳۸۷۹۹۶۰