به کارگر ساده آقا جهت کار در کارگاه قنادی واقع در اصفهان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۳۰۲۳۶۶۸۴ – ۰۹۱۳۲۶۸۵۵۳۶