شرکت کیان مبتکر پارس واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است:

  1. نیروی تاسیسات و فنی
  2. نیروی برقکار صنعتی

آدرس: شکوهیه، فاز ۲، بلوار بروجردی، خیابان کلاهدوز ۵

تلفن: ۱ – ۳۳۳۴۳۱۲۰