ما دنبال حسابداری جوون ولی با تجربه برای بخش مالی مون می گردیم. کسی که به کارش علاقه داره سرش درد می کنه برای محاسبه و تحلیل. آدم سخت کوشی که دنبال یه محیط صنعتی پویاست. اگر فکر می کنی که تجربه کافی داری و انگیزه بالا برای انجام کارهای سخت و نشدنی، رزومه ات رو با عنوان IA-B02 به آدرس ایمیلمون بفرست.

besthrm1@gmail.com

 

تلفن :
۰۹۳۸۱۰۰۹۷۶۹