مدرس و مترجم زبان انگلیسی جهت ” تایپ فونتیک ” (آی پی اِی) در محیط ورد Word مورد نیاز است.

 

تلفن همراه :
۰۹۱۲۱۸۵۴۶۳۸